50 éves a vizsolyi óvoda

A mai ünnepség 3 jeles eseményt foglal magába:

Elsősorban 50 éves a vizsolyi óvoda, egy éves mint Szent Anna Római Katolikus Óvoda és a 2021/22 nevelési év megnyitó ünnepsége.

Néhány gondolatban óvodánk története:

1971-ben Kiss Jánosné- Marika néni- vezetésével egy csoportos óvodával indult osztatlan csoporttal Vizsolyban. Sajnos ő már nem lehet közöttünk. A gyermeklétszám növekedésével 1982-ben hozzáépítéssel, két csoportra bővült az intézmény: egy vegyes és egy nagy csoporttal. 1990-ben beindult egy 3. csoport is,  a mostani református kávézó helyén. Ettől az évtől 1993-ig homogén csoportok voltak. 1993-ban a református egyház visszaigényelte a különálló csoport épületét, így két csoportban folytathattuk a gyermekek nevelését. Ekkortól Juhász Lászlóné – Zita óvó néni vezette óvodánkat 2008-ig. Aki jelen van és akit nagy tisztelettel köszöntök. 2008-tól újra létrejött az épületben egy szükség csoport a 3 éves gyermekek részére. Ekkortól az intézmény vezetéséért én lettem a felelős.

A vizsolyi óvoda történetében  40 év után felkerült a korona óvodánkra. A felújítása alatt a Faluházban működtünk. Sikerként könyveljük el, hogy másfél nap alatt költöztünk át, majd zökkenőmentesen folytattuk a gyermekek nevelését 2012. januártól augusztusig. Minden dolgozó szívét lelkét bele tette, hogy a Faluházat is otthonossá tegyük a gyermekek számára.

Nagy örömünkre szolgál, hogy 2012.aug.29-én birtokba vehettünk egy tágas, világos, minden igényt kielégítő, európai szabványnak megfelelő új óvodaépületet. 75, de akár 90 gyermek befogadására is alkalmas létesítményt avathattunk azon a napon. Nem csak korszerűsödött, de bővült is: tornateremmel, szertárral, fejlesztőszobával, csoportszobával, nevelőivel, szülői fogadóval.

2020. szeptember 01-vel az Egri Főegyházmegye fenntartása alá került óvodánk. Azóta is folyamatosan fejlődik és szépül a fenntartó jóvoltából. Új udvar került gyermeknapon felavatásra, de az alapvető működésünk is biztosítva lett.

Fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek azt az időt, amit az óvodában töltenek, az fejlesztő hatással legyen rájuk. Esztétikus, higiénikus, biztonságos környezetben apró lépésekkel, nagy erőfeszítéssel tudunk eredményt elérni. A gyermekek nevelésében szakképzett óvodapedagógusok és dajkák vesznek részt.

2020 szeptemberétől Zsova János plébániai kormányzó és Juhász Lászlóné Marika segíti óvodánkban a hitéletre nevelést és a lelki megújulást.

Fontos feladatként tűztük ki:

  •  a keresztény családi nevelés folytatásaként a katolikus értékek erősítése és kiegészítése, valamint közvetítése a gyermekek által a családba;
  •  a katolikus hitélet megtapasztalása az óvodai élet során;
  •  tanult erények: felebaráti szeretet, megbocsátás, segítőkészség, bűnbánat, önzetlenség, figyelmesség fejlesztése;

PEDAGÓGUSKÉPÜNK megfogalmazásához Simon András szavait találtuk legmegfelelőbbnek:

„A mi hitünk is csak akkor lesz hiteles és követendő a gyermekeink számára, ha nem csupán hagyománytiszteletből, félelemből, hanem szeretetből gyakoroljuk. Ezt a gyermekeink szavak nélkül is tökéletesen megérzik”

Hiszen: „ISTEN LEGFŐBB PARANCSA, HOGY SZERESSÜNK!”

A 2021/22-es nevelési évünket a nevelőtestület Halász Judit Mindannyian mások vagyunk című dalának eléneklésével nyitja meg, melyből egy gondolatot szeretnék idézni:

„Ezen a Földön mindannyian látogatók vagyunk

Ha elmegyünk magunk után, ki tudja, mit hagyunk

Tanítsuk meg gyermekeinknek a szeretet dalát

Ahány ember annyiféle csodálatos világ.”

Vizsoly, 2021.08.31.

Kaposi Beáta óvodavezető