Állatok világnapja

Az elmúlt héten az állatok témakörével foglalkoztunk, amelyet az állatok világnapjához kapcsoltunk.
Tartalmasan és élménydúsan igyekeztünk megvalósítani a projekthetet.
Életkori sajátosságokat figyelembe véve, komplex formában bővítettük az állatokkal kapcsolatos ismereteket, előtérbe helyezve az állatvédelem, a felelős állattartás kérdését.
A hét jó alkalmat adott az állatos témájú dalok, dalos játékok, versek és mondókák ismétlésére. Szívesen hallgatták az Okos Bodri c. mesét, e köré építettünk. Beszélgettünk kinek milyen állata van otthon, mit láttunk a vadasparkban, mit jelent a gondoskodás kifejezés.
Meghívást kaptunk a gönci Barackvirág Óvodába, 5 gyermekkel képviseltük óvodánkat. Mozgásos játékokat, állatok mozgását utánozták, fogó – szabályjátékokban vihettünk részt. Majd kézügyeskedés a csoportszobába, ahol sünit és mókus bábot készíthettek.
3D vetítésen vettünk részt a faluházban, ahol a digitális eszköz segítségével varázsoltak különböző állatokat, vadakat test közelbe. Élmény volt a gyermekek számára.
A mese alapján síkbábot készítettünk Bodriról, ahol a pontos színezése, vágás gyakorlása volt a feladat. Hajtogattunk kutyát, utánoztuk az állatok mozgását, hangját.
A csoportokban lévő játékállatok tartalmas lehetőséget biztosítottak a matematikai tapasztalatok bővítéséhez. A gyerekek több kritérium szerint csoportosíthatták, válogathatták és számlálhatták az állatokat.
A szőnyegen állatkertet, baromfiudvart építettek.
Minden napos volt az állatos színező a rajzasztalnál. A hitre neveléshez kapcsolódóan a Képes Bibliában megnéztük a Noé bárkáját és megismertettük velük annak történetét.
A hét maradandó közösségi élményt nyújtottak gyermekeink számára.