``A gyermeki élet, pedig maga a csoda. Minden gyermek üzenet az emberiség számára: Isten szeret bennünket.``

Böjte Csaba

``A gyermeki élet, pedig maga a csoda. Minden gyermek üzenet az emberiség számára: Isten szeret bennünket.``

Böjte Csaba

BEMUTATKOZÁS

Óvodánk 1971-ben épült. 2013-ban felújították bővítették, korszerűsítették. Két osztott és egy osztatlan csoporttal (max. 75 fő) működik. Személyi ellátottságunk megfelelő, 12 szakképzett dolgozóval.

Eszközállományunkat folyamatosan bővítjük, lehetőségeinkhez mérten.

A Szent Anna Óvoda 2020. szeptember 01-től az Egri Főegyházmegye fenntartásába került. Óvodánkat Szűz Mária édesanyjáról, Szent Annáról, neveztük el.

Az óvoda védőszentjének kiválasztásakor, figyelembe vettük, mennyire fontos a szülők-nagyszülők kapcsolata a család életében, a felnövekvő nemzedék gondolkodásában.  A hivatás kép kialakulása fontos a gyermekek lelkében.  Szent Anna, mint az édesanyák és nagymamák példaképe.

Az egységes család mintája, legyen minden gyermek felfogásában. Az édesanya-édesapa, nagyapa- nagymama személye, helyes képet adjon a jövő családjai életében. Erre példa Jézus Krisztus, mint a Szentcsalád szimbóluma, jelképe: Szent József – Szűz Mária, Szent Joachim – Szent Anna.

Munkatársaink

Kaposi Beáta

Óvodavezető

Ivancsó Attiláné

Óvodapedagógus - vezető helyettes

Árnyasi Gáborné

Pedagógiai asszisztens

Kovács Ágnes Anett

Óvodapedagógus

Sváb Tiborné

Óvodapedagógus

Bodnárné Juszkó Valéria

Óvodapedagógus

Sóvári Lászlóné

Óvodapedagógus

Verba Jánosné

Óvodapedagógus

Zsarnóczki Katalin

Dajka

Gulyás Juszkó Brigitta

Dajka

Bodnár Nikolett

Dajka

HITVALLÁSUNK

A katolikus nevelési feladat több az emberségre, közösségi életre való nevelésnél. Nevelésünk célja a harmonikus személyiség kialakításán túl egy olyan irányt mutatni a gyermek számára, amihez élete minden szakaszában visszatérhet és meríthet belőle. Ezért a katolikus óvoda missziós feladatot tölt be a nevelés és a tanulás megalapozása során. Szeretettel, pedig csak úgy tudunk fordulni az Isten és embertársaink felé, ha lelkünkben szétárad a derűs nyugalom.
Védett életet nem biztosíthatunk a gyermekeknek, de próbáljuk környezetüket a családban, óvodában olyanná alakítani, ami építőleg hat lelki életükre, szellemi fejlődésükre, magatartásukra és egészséges életmódjuk kialakítására. Köztük első helyen áll az erkölcs, a becsület és igazmondás