Tavasz a MICIMACKÓ csoportban

A tavaszi évszakban sok jeles napon és szervezett programban vettünk részt a gyermekekkel együtt. Sok élményben volt részük, új ismereteket szereztek. Nagyon motiváltak és aktívak voltak minden tevékenységben.

Március 15.

– A magyarságtudat erősítése a gyermekekben különböző tevékenységek által.

– A nemzeti lobogónk színeinek felismerése, játékukban alkalmazása / kokárda és zászló készítése építőelemek felhasználásával/, várépítés.

– Nemzetiszínű kokárda és szélforgó készítése, mondóka tanulása. Hogyan lett a huszárnak lova című mese feldolgozása.

– A Forradalom története dióhéjban.

– Séta a kopjafához, megemlékezés a hősökről

Víz világnapja

– A víz fontossága, felhasználási területei, vizeink védelme és jelölése a térképen.

– Mese a kis békáról, aki megmentette a tavat. Interaktív mese. Hullámzik a tavacska… című vers tanulása.

– Tavirózsa, papírhajó hajtogatása, színezése, vízre helyezése.

– Kísérletek a vízzel: buborékkészítés, lávalámpa, tárgyak vízre helyezése /lebeg-elsüllyed/,

– Akvárium készítése a faliújságra.

– Szabadjáték tevékenység idejében akvárium készítése építőelemekből és vízi állatok elhelyezése.

Húsvét

–  A Húsvéti szokások, hagyományok megismerése

– Közös tojásfa díszítés

– Húsvéti ajtódísz, tojás készítése.

– Locsolóvers és húsvéti köszönő vers tanulása, locsolkodás.

– Kreatív délelőtt a MÖSSZ közreműködésével.

– Húsvéti kifestőkönyv színezése, tojás és nyuszi keresés.

Hittan:

– Jézus szenvedésének és feltámadásának története.

Tavaszköszöntő

– A tavasz jellemző jegyeinek megismerése változatos játékos tevékenységek által /séta, ültetés, mese, vers, mondóka, online játékok, rajzolás, színezés, tavaszi dalok éneklése, körjátékok/.

– Faliújságra közös virágoskert és pillangó készítése.

Föld napja

– A földgömb formájának domborzati színeinek megismerése

– Teremtésvédelem: környezetvédelemmel kapcsolatos képek válogatása ”Mitől boldog és szomorú a föld?”

– Mese: A földanya szomorúsága

– Reggeli órákban földgömb színezés, online játék, föld kirakó játék

Anyák napja

– Anya és gyermek kapcsolatának erősítése, a szeretet és a család fontossága

– Anyák napi műsorra való felkészülés

– Anyák napi ajándékok készítése

– Közös ünneplés a templomban.

Ballagók búcsúsztatása

A nagycsoportos gyermekek búcsúztatása verssel, ajándékok átadása.

Pünkösd-gyermeknap

Hittan:

– Jézus mennybemenetelének története.

Pünkösd:

–  A Szentlélek eljövetelének ünnepe, látogatás a templomban.

– Pünkösdi király és királynéválasztás, közös körjáték az udvaron.

Madarak és fák napja

– A teremtésvédelem fontosságának hangsúlyozása.

– Ismerkedés a madarakkal azok hangjaival. Az udvaron található fafajták megismerése, faültetés a templomkertben.

– Fa és madárfészek rajzolása, színezése.

– Mondóka tanulása, mesék, dalok hallgatása