Téli élet a Süni csoportban

Célunk: Az évszak jellemző jegyeinek megfigyelése, ismeretek bővítése lehetőség szerint, közvetlen tapasztalatok útján.
A „hagyományokkal” való megismerkedés, új ismeretek szerzése. Versek, mondókák, mesék hallgatása, mondogatása, beszédkészség fejlesztése, szókincsbővítés. Rajzolás, színezés, festés, gyurmázás technikájának megismerése, változatos eszközhasználattal a finommotorika fejlesztése.
Advent: Gyertyagyújtás az óvoda, illetve a csoport adventi koszorúján minden héten karácsonyig, versekkel, énekekkel kísérve.
Mikulás ünnepség: Szent Miklós történetének megismerése. Versek, dalok tanulása a Mikulásnak. Ajándékkészítés a Mikulásnak. Ajándékozás örömének átélése.
Karácsony: Az ünnepre való folyamatos készülődésben való aktív részvételre ösztönzés: csoportszoba díszítése, karácsonyi díszek készítése a szülőkkel közösen, versek, dalok tanulása. Az ünnep jelentőségének megértetése a gyermekekkel. Közös karácsonyfa-díszítés. Közös ünneplés élményének átélése nagy öröm volt a gyermekek számára.
Vízkereszt: János Atya megszenteli óvodánk helyiségeit. A gyermekekkel közös imádság tanulása.
„Medvés nap”: Hagyományápolás. A gyermekek megismertetése a népi hagyománnyal.
„Balázs-áldás” /torokszentelés”: János Atya elmondta a gyermekeknek az áldás lényegét és megáldotta őket.
Farsang: A gyermekekkel közösen farsangi kalapot készítettünk, dalokat. kis táncot tanultunk, beszélgettünk a farsangi hagyományokról. Több gyermeknek a szülei is készítettek jelmezt. Nagyon érdekes és élményekkel tele nap volt a gyermekek számára, mivel kiscsoport lévén ez volt az első farsangjuk az óvodában.
Kiszebáb-égetés: Hangszerek kíséretével hangosan előadott mondókákkal, énekekkel, égettük el a bábot, „elzavarván” ezzel a telet, a hideget. Helyébe hívtuk a tavaszt, a jó időt.