teremtesvedelem_
teremtesvedelem_

Teremtésvédelem

Teremtésvédelmi felelős: Sóvári Lászlóné
Publikálás: Kaposi Beáta
Dr. Ternyák Csaba egri érsek szavai mélyen rávilágítottak arra, hogy küldetése van az embernek, és bizony sok tennivalója van.

 

Isten élőlényeket, növényeket, állatokat teremtett, s a teremtés koronáját, az embert. Azzal a küldetéssel, hogy felelősen bánjon vele, gondozza, építse. Azt tapasztaljuk, hogy az ember nem mindig tesz eleget ennek.A világ ki van téve a rossz dolgoknak, éppen ezért szükség van arra, hogy egy új kezdet induljon meg. Erre van is ígéretünk, a Jelenések Könyvében olvashatunk arról, hogy Isten új eget és földet teremt.
A kizöldülő fa hirdeti a természet újjászületését, a fa mindig az élet jele. Amikor fát ültetünk, Isten áldását kérjük a természetre, a körülöttünk lévő világra és magunkra. A Biblia a zöldellő fához hasonlítja az igaz embert.

Forrás: https://eger.egyhazmegye.hu/hirek/hirek-200/teremtesvedelem-a-gyakorlatban-fat-ultetett-az-egri-ersek-fuzesabonyban

A pedagógus felelőssége, hogy milyen értékeket ad át a jövő nemzedékének.
teremtesvedelem_szentanna_vizsolyovi.hu_13
teremtesvedelem_szentanna_vizsolyovi.hu_04

Óvodáskorban meg kell kezdeni a gyermekek életkori sajátosságaihoz igazodva a környezettudatos életmódra nevelést, amely remélhetőleg végig kíséri őket életük folyamán. Élményalapú, tevékenységalapú módszerek minél sokoldalúbb, lényegre törőbb alkalmazásával.

A gyermekek minél átfogóbb képet kapjanak az Isten által teremtett világról, szépségéről, emellett segítjük őket abban, hogy a kapott ajándékot minél jobban védjék és óvják, sokoldalú tapasztalatszerzéssel. Évszakonként tervezzük meg, a hozzá kapcsolódó környezetismereti feladatokkal, amelyben, mindenki szerepet vállal, így az összetartozás-élmény mellett az egymástól tanulást is átélhetik a gyerekek. Ezáltal szociális kompetenciák fejlesztése, kommunikációs képesség, kreativitás, problémamegoldó gondolkodás fejlesztése kiemelt feladatunk.

Alapelvünk: Környezettudatos gondolkodás. A teremtett világ tisztelete és megőrzése.
Célja:
  • Azokban a napokban együtt gondolkodjunk, cselekedjünk a teremtett világról.
  • A környezettel harmóniában élő környezettudatos gondolkodású gyermek nevelése, aki odafigyel környezetére, ehhez megfelelő tudással, beállítottsággal, motivációval bír.
  • Környezetbarát szokásrend kialakítása.
Ősz:
  • Kerti munka, őszi takarítás az udvaron. Komposztálás.Ültetés
  • Szelektív hulladékgyűjtés, szemétszedés.
  • Állatok világnapja: Megemlékezés Assisi Szent Ferencről az állatok védőszentjéről. Az emberek és az állatok közötti kapcsolat és kölcsönhatás megismertetése, az állatokhoz fűződő pozitív érzelmi viszonyulás, alakítás. /Október 04
  • Zöld sarok létrehozása. / Óvodán belül/

 

Madárvédelem

„Figyeljétek meg gondosan az ég madarait (Máté 6:26)
A FÖLD minden szegletében élnek madarak, és a legkönnyebben megfigyelhető teremtmények közé tartoznak. A madármegfigyelés igen szórakoztató időtöltés lehet, hiszen
rengetegféle madár van, ha a testalkatukra, a színükre, az énekükre, a játékos természetükre és a szokásaikra gondolunk.
Figyeljétek meg gondosan az ég madarait, mert nem vetnek, nem is aratnak, nem is gyűjtenek tárházakba, égi Atyátok mégis táplálja őket. Hát nem értek ti többet náluk?”
Ez a megható szemléltetés arról biztosítja Jézus követőit, hogy Isten értékesnek tartja őket, és soha nem kell aggódniuk, hogy meglesz-e mindenük, amire szükségük van (Máté 6:31–33).
Beszélgettünk a madarak védelméről, hasznosságukról. Miként gondoskodhatunk róluk télen.
Vegyes technikával elkészültek a madáretetők, amit a faliújságon helyeztünk el. Különböző madáreleségeket készíthettek a gyermekek, melyeket közösen akasztottunk ki a csoportunk ablaka előtt lévő fára.
Miután bejöttünk, csendesen az ablakhoz lopózva megfigyelhettük a cinegéket, amint lakmároznak a finom falatokból.
vizsolyovi.hu-suni-1
madarvedelem_majus_szentanna_vizsolyovi.hu_4

A Víz világnapja

Ha arra gondolunk, hogy milyen fontos a víz az élethez, és hogy milyen csodálatosan történik róla gondoskodás, nem kell meglepődnünk azon, hogy a Biblia több mint 700-szor említi. Sokszor arra használja a víz egyedülálló tulajdonságait – különösen a tisztító hatását és az életfenntartó erejét –, hogy szellemi értékeket szemléltessen velük (Ézsaiás 58:11; János 4:14).
A Micimackó csoportban beszéltünk a víz fontosságáról, felhasználási területeiről /kézmosás, mosás, fürdés, főzés, tűzoltás stb/, vízben élő állatokról és a vizeink védelméről /szemétgyűjtés a „patakból”/.
Mozgásos tevékenység alkalmával utánoztuk a vízben és a vízparton élő állatok mozgását. A tornateremben kialakított „patakban lévő köveken ” lépkedhettek, és hídon kelhettek át, ami által az egyensúlyérzékük és a szem-láb koordinációjuk is fejlődött.
Vizuális tevékenység egy valódi akvárium szemléltetésével kezdődött, majd vízi élőlényeket készítettek a gyermekek festés és ragasztás technikájával /hal, polip, tengeri csillag, teknősbéka /, melyekből elkészült a csoportunk akváriuma.
Zenei nevelés alkalmával imitáltuk az esővel kapcsolatos természeti jelenségeket mondókán keresztül /Esik az eső…/, és esőcsináló spirálos csörgő henger segítségével.
Eső kérő dalt énekeltünk /Ess, eső, ess…/.
Zárásképpen „buborék vadászatot” tartottunk a gyermekek nagy örömére.
A víz világnapján a Süni csoportban közvetlen tapasztalat alapján megismerték a gyermekek a víz tulajdonságait. Vízzel kapcsolatos játékokat játszottunk. „Tengert” festettünk közösen, amelyben a gyerekek által kiszínezett halakat, hajtogatott hajókat ragasztottunk. Beszélgettünk a víz használatának lehetőségeiről, védelmének szükségességéről.

Búzaszentelés és fenyőfák ültetése a templomkertben

madarvedelem_majus_szentanna_vizsolyovi.hu_5
madarvedelem_majus_szentanna_vizsolyovi.hu_8
madarvedelem_majus_szentanna_vizsolyovi.hu_4

Növénygondozás

Kiemelt feladatunk a növények ültetése és gondozása.
Az ősszel ültetett fákat locsolják a gyermekek.
Tavasszal pedig az ovikertben veteményezünk, gyomlálunk, locsolunk és imádkoztunk, hogy bő termésünk legyen.

Növénygondozás

Ovi kertünkben szépen fejlődtek a gyümölcsfák a beültetett növények.
A gyermekek szívesen kóstoltak az általuk gondozott gyümölcsökből és a többféle ízű koktél paradicsomból.
Óvodánk parkosításra is folyamatosan történik. Színpadunkat a gyönyörű mályvák tették hangulatossá.

A vizsolyi Szent Anna Római Katolikus Óvodában
2022. 09.01-2023.06.30.

Teremtésvédelem