Karácsonyi ünnepség óvodánkban

Kedves Szülők!
Karácsonykor minden ember ugyanarra gondol e szó hallatán: karácsony az örömhír, a békesség, a szeretet ünnepe.
Így a naptári év végéhez közeledve megérint mindnyájunkat a karácsony varázsa.
Ez a titkokkal övezett megható nap, amely nemcsak a kereszténység, hanem a család, a békesség, az életbe vetett hit ünnepe is.
Az ünnep meghittségét, harmóniáját elsősorban magunknak kell kialakítani:
békességet, nyugalmat teremtve a családban és a nagyobb közösségekben egyaránt.
Az ünnepi asztal mellett, a gyertya lángjánál visszagondolunk az elmúlt év örömeire, bánataira, kudarcaira és sikereire.
A karácsonynak azonban örök és mindig aktuális üzenetei is vannak: ilyen a szeretet, a törődés, a tisztelet, az egymás iránti türelem, a mások megértésének szándéka, az önzetlenség.
Azt üzeni a karácsony, hogy meg kell tanulnunk tiszta szívvel, szeretettel örülni. S az igazi öröm csak akkor, és úgy születhet szívünkben, ha másokat, embertársainkat is örvendeni látjuk, ha a betlehemi istálló fényei nemcsak a mi arcunkat világítják meg, hanem mindenkiét.
A szeretet példamutatással terjed. Törekedjünk arra, hogy képzeletbeli naptárunkba minden napra egy cseppnyi karácsonyt jegyezzünk elő.Gondoljunk arra, hogy vannak tőlünk elesettebbek, rászorultabbak, vannak segítségre váró magányos és beteg emberek.
Álljunk meg egy pillanatra! Gyújtsunk gyertyákat, emlékezzünk azokra, akik már nincsenek velünk, gondoljunk azokra, akiket szeretünk, de a karácsonyt tőlünk távol ünneplik.
A karácsony biztató fénye mellett szorítsuk meg egymás kezét, mosolyogva biztassuk egymást. Vigyázzunk családunk és saját egészségünkre, mert ha van egészség, az ember csodákra képes!
Őrizzünk meg ebből az ünnepi pillanatból morzsákat az eljövendő évre.
E gondolatok jegyében és sok – sok szeretettel készültek a gyerekek és nevelőik erre az ünnepre.
Kaposi Beáta óvodavezető

Fogadják szeretettel a műsorunkról készült videót.

Fogadják szeretettel a műsorunkról készült videót.