MÁRTON-NAP a Süni csoportban

MÁRTON-NAP a Süni csoportban
A „Márton-napot” az őszi projekten belül három nap időtartammal tartottuk. Beszélgettünk a témához kapcsolódó népi hagyományokról, népszokásokról.
Lehetőségeink keretein belül igyekeztünk, hogy minél több ismeretet közvetlen tapasztalat útján szerezzenek a gyermekek. Érdeklődőek, aktívak voltak. Sok új ismerettel gazdagodtak.
Tevékenységek a témához kapcsolódóan:
– A libák és a róka- mese /bábokkal/
– Szent Márton története /képekkel/
– Mondókák, dalok dalos játékok tanulása
– „Liba”- készítése vegyes technikával /sodrás, ragasztás/
– Számlálás kukorica szemekkel
– Libazsíros kenyér lila hagymával / kóstolás/