Márton nap

Márton nap
– Szent Márton püspökké választásának története, és dramatizálása.
– Pozitív emberi tulajdonságok gyűjtése a szeretet fényének körbeadásával.
– Beszélgetés a Márton Naphoz fűződő szokásokról, ételekről.
– Libás mondóka és dal tanulása
– Liba készítése különféle technikákkal.
– Kukoricamorzsolás alkalmával mennyiségi összehasonlítás (sok-kevés, kisebb-nagyobb). Hagyományőrzés: régen használt eszközök megismerése és alkalmazása.
– Üvegből készült liba megtömése.
– Fejlesztő játék a kukoricaszemekkel (vonalkövetés, soralkotás).
– Alak és formalátás fejlesztése libás játékkal.
– Mozgásos játék: Etesd meg a libát! (sorverseny), Jön a róka!
Projekt célja: Erkölcsi értékek, érzelmek (szeretet, empátia, szerénység) közvetítése mese elmondása által. Dramatizálás során a szerepvállalási kedv erősítése. Szem-kéz és szem-kéz-láb koordináció fejlesztése. Közösségi nevelés a közös tevékenységek által. Játékos tevékenységek során a néphagyományokkal való ismerkedés, a hagyományápolás fontosságának hangsúlyozása.